You are currently viewing یاسمن عامری

یاسمن عامری

سیستم الی فونیکس یکی از بهترین و کامل ترین سیستم های آموزشی کودکان که درحال حاضر تدریس میشود، می باشد.که باعث ایجاد علاقه و جذب زبان آموز می شود. یادگیری برای کودکان با این روش بسیار آسان است و کودک را علاقه‌مند به یادگیری میکند.